logoKontroler oświetlenia - interfejs 1-10VLx 1-10V
Powiększ


    Kontroler natężenia oświetlenia z interfejsem 1-10V, posiada 3 niezależne kanały sterujące (WY1, WY2, WY3) oraz 2 wejścia/wyjścia do magistrali SQCbus którymi można dołączyć kontroler do komputera głównego SQC oraz podłączyć urządzenia dodatkowe.
   Do kontrolera można podłączyć dowolne urządzenie posiadające wejście dla interfejsu 1-10V umożliwiające regulację natężenia oświetlenia najczęściej w zakresie 0% - 100%. Niektóre sterowniki wymagają dodatkowego zasilacza i/lub konieczności odcięcia zasilania do sterowanego oświetlenia w celu całkowitego wygaszenia światła.
   Kontroler posiada dodatkowo wyjścia (+12V, GND, SW1, SW2, SW3) które można wykorzystać do zasilenia oraz logicznego wysterowania (standard TTL 0-5V) zewnętrznego urządzenia odcinającego sterowniki i źródła oświetlenia. Funkcję odcięcia zasilania oświetlenia może również pełnić Moduł Sterujący co zostało przedstawione poniżej.

Konfiguracja

1. Wybór modułu sterującego Lx (L1 lub L2) oraz kanału oświetlenia do sterowania (WY1, WY2, WY3).
2. Ustawienia parametrów 8 punktów (P1..P8) histogramu sterującego natężeniem oswietlenia. (ustawiając poszczególne punkty na histogramie należy zwrócić uwagę czy sterownik który obsługujemy steruje w sposób liniowy czy logarytmiczny).
3. Przykład ustawienia wschodu słońca.
4. Ustawienie histogramu symulujące zachmurzenie nieba.
5. Przykład symulacji zachodu słońca.

Lx 1-10VSchemat połączenia

1. Komputer SQC do którego podłączamy kontroler L1 lub L2 interfejsu 1-10V.
2. Kontroler L1/L2 o 3 wyjściach generujący napięcie sterujące natężeniem oświetlenia 1-10V.
3. Sterownik źródła światła, sterowany interfejsem 1-10V. (Elektroniczny zasilacz PWM do diód LED, Elektroniczny statecznik do świetlówek, Sterownik PWM wymagający dodatkowego zasilacza, itp.)
4. Oświetlenie przystosowane do elektronicznej regulacji natężenia światła.
5. Opcjonalne odcinanie zasilania sterownika oświetlenia lub samego oświetlenia jeśli sterownik tego wymaga dla całkowitego wygaszenia światła. (Należy zapoznać się z opisem zastosowanego sterownika/zasilacza).

Lx 1-10V
© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.