logoSterowanie dzienne i okresowe

    Sterowanie w trybie dziennym umożliwia włączanie i wyłączanie o zadanej godzinie z dokładnością minuty, ustawionych wyjść sterowników S1 i S2. S1WY1 oznacza pierwsze wyjście w sterowniku S1. Sterowanie dzienne posiada opcje dodatkowe jak np. OPÓŹNIENIE które umożliwia włączanie z zadanych opóźnieniem np. dla lamp HQI wymagających opóźnionego startu przy ponownym włączaniu dla prawidłowej pracy. Inną opcją jest „ODWROTNIE” która zamienia całe okresy włączonego wyjścia z wyłączonym, opcja do wykorzystania przy programowaniu własnego harmonogramu działania urządzeń zewnętrznych (np. elektrozawory normalnie zamknięte / normalnie otwarte itp. ). Sterowanie okresowe umożliwia cykliczne włączanie i wyłączenie urządzeń zewnętrznych z zadanym czasem trwanie (CZAS TRWANIA), zadanym czasem przerwy (CZAS PRZERWY) oraz ilością powtórzeń (ILE PWTÓRZEŃ). Cykliczne działanie urządzenia zewnętrznego odbywa się w okienku czasowym którego początek jest ustawiony parametrem (UST. GODZ START; UST. MIN. STARTU), a długość jest wyznaczona przez parametr (ILE POWTÓRZEŃ).

         Np. Menu (M)   -->   STEROWANIE   -->   S1   -->   WY1

Sterowanie


© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.