logoSterowanie Impulsowe

    Sterowanie Impulsowe możemy włączać z zadaną częstotliwością. Sterowanie to pozwala ustawić częstotliwość (długość przerw) włączania i wyłączania elementów sterujących. Sterowanie Impulsowe wydłuża dochodzenie parametrów wody do zadanej wartości, przez co może zapobiegać szokowi organizmów żywych w akwarium. (np. szybkie podniesienie temperatury wody przez grzałkę dużej mocy może spowodować dyskomfort termiczny ryb – włączenie sterowania impulsowego wydłuży czas dojścia temperatury wody do ustawionej wartości). Inną zaletą takiego sterowania jest zapobieganie nadmiernemu przegrzewaniu się elementów sterujących (np. cewka elektrozaworu).
    Przykład: Interwał Sterowania Impulsowego jest ustawiony na 30 minut (Menu   -->   SYSTEM), a sterowanie impulsowe dla temperatury jest ustawione na 40% (Menu   -->   Czujniki   -->   Temp1/Temp2) oznacza to że grzałka będzie pracować przez 12 minut w każdej półgodzinie tzn. między godziną 13:00 a godz. 14:00 będzie włączona od 13:00 do 13:12 oraz od 13:30 do 13:42 itd. Dla Interwału równego 60 minut i sterowania impulsowego równego 60%, grzałka będzie włączona od 13:00 do 13:36 i tak w każdej pozostałej godzinie kiedy dane urządzenie jest włączone.

Sterowanie


© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.