logoModuł pomiaru pH2 - dodatkowy pomiar pHLx 1-10V
Powiększ


    Zewnętrzny muduł pH (pH2) umożliwia dodatkowy pomiar tej wartości w akwarium. W zależności od potrzeby możemy wykorzystać go do zwiększenia niezawodności monitorowania parametru pH a tym samym niezawodności dozowania CO2 czy sterowania Reaktora Wapnia. Zastosowanie modułu pH2 umożliwia włączenie dodatkowej funkcji "Alarm Delta pH", która odpowiada za połączenie wskazań obu pomiarów pH (pH i pH2) i odpowiedniej reakcji w zależności od otrzymanych wyników. Rozbieżność pomiarów pH wykonanych przez dwie niezależne sondy wskazuje na konieczność sprawdzenia czy sondy działają prawidłowo i są dobrze skalibrowane. Opis tej funkcjonalności znajduje się poniżej.
    Wykorzystanie drugiego pomiaru pH może być również całkowicie niezależne, wykorzystane do monitorowania/sterowania pH w innym akwarium, dodatkowym zbiorniku filtracyjnym czy do rozdzielenia sterowania CO2 i Reaktora Wapnia.
    Parametry funkcji "Alarm Delta pH" można ustawić w menu komputera SeaQuaComp oraz w aplikacji PC.
SeaQuaComp: MENU --> POMIARY --> PH1 (PH2) --> ALARM 2xpH

  Uruchomienie funkcjonalności "Alarm Delta pH" wymaga podłączonego zewnętrznego modułu pomiaru pH (pH2).
Alarm Delta pH

  Ustawienie parametru "Alarm 2xpH" na wartość "0" powoduje wyłączenie funkcjonalności "Alarm Delta pH".
Alarm Delta pH
  Włączając funkcje "Alarm Delta pH" należy ustawić parametr "Alarm 2xpH" czyli zdefiniować zakres delty dla pomiarów pH i pH2.
  Ustawiając "Hub Alarm 2xpH" definiujemy wyjście (np. S1WY1) które będzie włączone w momencie aktywowania się alarmu (Alarm Delta pH).
  Ostatnim parametrem jest histereza "Histereza Alarm 2xpH", która działa analogicznie jak w pozostałych pomiarach SeaQuaComp, czyli definiuje wielkość zwłoki załączania i wyłączania zdefiniowanego wyjścia HUB.
Alarm Delta pH
Opis działania funkcji "Alarm Delta pH"
   Komputer SeaQuaComp po wykonaniu pomiarów pH i pH2 oblicza deltę pH:   ΔpH = |pH - pH2|    (delta pH to różnica wartości pomiarów pH i pH2)
Jeżeli ΔpH jest równa lub większa niż ustawiony parametr "Alarm 2xpH" następuje włączenie alarmu "Delta pH za duża" oraz załączenie wyjścia ustawionego parametrem "Hub Alarm 2xpH". Jeżeli ΔpH jest mniejsza niż ustawiony parametr "Alarm 2xpH" następuje wyłączenie alarmu, a jeżeli ΔpH jest mniejsza niż ustawiony parametr "Alarm 2xpH" pomniejszony o wartość histerezy ("Histereza Alarm 2xpH") to następuje wyłączenie wyjścia ustawionego parametrem "Hub Alarm 2xpH".

Jedną z możliwych konfiguracji i zastosowania zewnętrznego modułu pomiaru pH2 przedstawia rysunek poniżej:

Alarm Delta pH© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.